Over de website

Op deze website vindt u informatie over de ontwikkeling en de implementatie van IMVO-convenanten. De SER faciliteert deze ontwikkeling voor een groot aantal convenanten.
U vindt hier uitgebreide informatie over afgesloten convenanten, waarbij de implementatie door de SER wordt gefaciliteerd. Convenanten die door een andere partij worden gefaciliteerd, worden genoemd op deze website. De uitgebreide informatie is te vinden op de websites van derden.

De rol van de SER

De Sociaal Economische Raad (SER) is ervoor opgericht om door middel van dialoog verbindingen tot stand te brengen of te versterken tussen uiteenlopende partijen. Van oudsher vindt dat plaats door werknemers en werkgevers met elkaar te verbinden om gezamenlijk tot een advies over sociaal-economische onderwerpen te komen.
Deze kennis en ervaring zet de SER ook in om de partijen die betrokken zijn bij het ontwikkelen van de IMVO-convenanten te helpen om gezamenlijk tot afspraken te komen. De partijen die daarbij betrokken zijn, zijn vertegenwoordigers van de betrokken sector, meestal vanuit brancheorganisaties, vakbonden, NGO’s en de overheid.

De SER faciliteert op deze manier de totstandkoming van een groot aantal convenanten. Partijen zijn overigens niet verplicht om gebruik te maken van de dienstverlening van de SER.
Wanneer een convenant tot stand is gekomen en ondertekend, is pas de eerste stap gezet. Daarna volgt een periode van concretisering van de gemaakte afspraken. De SER kan hierbij ook een rol vervullen. Gespecialiseerde medewerkers ondersteunen de bedrijven en de partijen bij de uitvoering van de gemaakte afspraken. 


Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies onder andere om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.