De achtergrond en aanleiding van IMVO-convenanten

De basis van de IMVO-convenanten wordt gevormd door internationale richtlijnen en verplichtingen, het SER-advies IMVO-convenanten uit 2014 en de geformuleerde kernelementen van effectieve IMVO. Ook maatschappelijke verwachtingen waren aanleiding voor partijen om de handen ineen te slaan om aan de slag te gaan.

Richtlijnen en verplichtingen

De IMVO-convenanten zijn op de volgende internationale richtlijnen en verplichtingen gebaseerd:

  • de uitgangspunten van de Verenigde Naties voor Bedrijfsleven en Mensenrechten
  • de Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)
  • de fundamentele arbeidsnormen van de International Labour Organisation (ILO).

SER-advies IMVO convenanten

In het advies IMVO-convenanten uit 2014 bepleit de SER dat sectoren en bedrijven het initiatief nemen om convenanten over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen te sluiten met de overheid, vakbonden en maatschappelijke organisaties.

Maatschappelijke verwachtingen

Bedrijven kunnen in productielanden te maken krijgen met omstandigheden waarin fundamentele zaken zoals mensenrechten, veiligheid, milieubescherming en dierenbescherming niet of niet geheel worden gerespecteerd. Veel bedrijven en bedrijfstakken spannen zich daarom in voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en duurzaam ketenbeheer. De maatschappij verwacht dit van hen.


Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies onder andere om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.