Waarom internationaal MVO?

Bedrijven zorgen voor banen en welzijn, vernieuwing en economische groei. Internationaal ondernemen is van groot belang voor de Nederlandse bedrijven en consumenten. Door internationaal zaken te doen met respect voor mensenrechten en milieu dragen ondernemingen bij aan duurzame groei. Dat is echter geen vanzelfsprekendheid.

Als gevolg van de globalisering van productieketens kan een internationaal opererend Nederlands bedrijf direct of indirect betrokken raken bij ondermeer kinderarbeid, levensgevaarlijke werksituaties, het onrechtmatig in bezit nemen van landbouwgronden of schade aan kwetsbare ecosystemen.

Waarom IMVO-convenanten?

In 2014 zijn werkgevers en werknemers, op basis van een brede wens van politiek en kabinet, met elkaar overeengekomen om op sectoraal niveau IMVO-convenanten te realiseren. Hiermee krijgen bedrijven de kans om samen met overheid, vakbonden en maatschappelijke organisaties complexe problemen gestructureerd en oplossingsgericht aan te pakken en daarmee hun invloed te vergroten.

Twee kerndoelen

De convenanten hebben twee kerndoelen:
  • Het eerste kerndoel is om voor specifieke risico's (bijvoorbeeld, kinderarbeid, te lage beloning, mensenrechtenschendingen of mileuaantasting) binnen een termijn van 3 tot 5 jaar na ondertekening, verbetering te bereiken voor de groepen die de negatieve effecten daarvan ervaren.
  • Het tweede kerndoel is om een gezamenlijke oplossing te bieden voor problemen die bedrijven zelf niet (geheel) op kunnen lossen.

Groot draagvlak

Het draagvlak voor deze op vrijwilligheid gebaseerde convenantenaanpak is groot. Sectoren nemen zelf het initiatief om samen met maatschappelijke organisaties, vakbonden en de overheid tot een convenant te komen. Inmiddels zijn convenanten tot stand gekomen in diverse sectoren en wordt gewerkt aan nog een aantal convenanten. 

Bekijk het Overzicht Convenanten om te zien welke convenanten al getekend zijn en welke worden ontwikkeld.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies onder andere om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.